music performance

Patrick Verlaak                 verlaak(point)patrick(ad)gmail(point)com


Looking for Landmarks. (for orchestra)

Zoeken naar bakens in het landschap.


Is een muzikale performance. De muzikanten 'sturen' een robot-wagentje met een vul-penseel. Het wagentje reageert op de tonen van de strijkers,

Op een groot blad papier zijn de bakens (= de Romaanse kerken) van één van mijn wandelingen aangebracht met stippen. Het wagentje moet de wandeling hertekenen door van de ene baken naar de andere te rijden, gestuurd door de musici. De muziek wordt bijgevolg volledig bepaald door de sturing, de hertekening van een wandelroute.


compositie: Maya Verlaak

cartografie: Patrick Verlaak

uitvoering: VU-Kamerorkest Amsterdam, dirigent Daan Admiraal

plaats:

Broekerkerk, Broek in Waterland, 25 juni 2011

Waalse Kerk, Amsterdam, 26 juni 2011

Looking for Landmarks. (for two voices)

Zoeken naar bakens in het landschap


compositie: Maya Verlaak

cartografie/video: Patrick Verlaak

uitvoering: Robert Blatt & Maya Verlaak

plaats:

Museo della Madonna del Parto, Monterchi (Arezzo), 9 Juli 2011